Karakteristikat Kryesiore
Detektim automatik i portave, pa nevoje ndryshimi kabujt te tipit crossover ose normal

  • 10/100 Mbps
  • deri ne 200 Mbps full duplex ne cdo porte
  • permasa kompakte te pershtatshme per cdo ambient
  • Permiresime ne transmetim – Mac address learning and aging